Beräkna rätt storlek på förrådet

1Väljer rum
2Välja objekt för att lagra
{{category.Name}} Tömma detta rum
{{item.Name}}
3Krävs förrådsstorlek
Visa i
{{category.Name}} {{category.TotalSquareMetres.replace('.', decimalSeperator)}} m2 {{category.TotalSquareFeet.replace('.', decimalSeperator)}} ft2 {{category.TotalCubicMetres.replace('.', decimalSeperator)}} m3
Summa {{totalSQ.replace('.', decimalSeperator)}} m2 {{totalSQF.replace('.', decimalSeperator)}} ft2 {{totalCU.replace('.', decimalSeperator)}} m3
4Hitta denna förrådsstorlek i