Allmän friskrivning

Uppdatering om Covid-19: Shurgards anläggningar är öppna. Förråd kan hyras utan personlig kontakt. Mer information om våra skyddsåtgärder »

✓ Första månadshyran 1 kr * ✓ Gratis bokning & avbeställning ✓ Ingen depositionsavgift
FOR EVERY MOVE IN LIFE
Meny Menystängning
Skriv in ditt telefonnummer så ringer vi tillbaka till dig.
Genom att ange din e-postadress accepterar du att vi kan kontakta dig via e-post.
Skriv in ditt telefonnummer så ringer vi tillbaka till dig.
Tack så mycket! Vi ringer tillbaka till dig inom 24 timmar.
Ett internt serverfel inträffade. Försök igen senare!

Allmän friskrivning

Denna allmänna ansvarsfriskrivning och sekretesspolicy gäller exklusivt för din användning av denna Shurgard-webbplats. Om du har ett affärsavtal med Shurgard gäller även Shurgards allmänna villkor och Shurgards magasineringsbestämmelser. Om en försäkring har tecknats gäller även villkoren för den.

Att besöka Shurgards webbplats är helt frivilligt. Genom att besöka och eller använda innehållet på Shurgards webb-platser samtycker du automatiskt till denna allmänna ansvarsfriskrivning och sekretesspolicy och är juridiskt bunden till den. Det är därför viktigt att du läser och förstår hela texten i den allmänna ansvarsfriskrivningen och sekretesspolicyn.

Användningsvillkor

Den här webbplatsen är för eget personligt bruk. Du får inte sälja, kopiera, publicera, distribuera, överföra, modifiera, visa, reproducera och/eller skapa något som härleds från informationen eller programvaran på den här sidan, förutom vad som uttrycks och beskrivs i dessa villkor. Du får ej heller vidarebefordra sidor, text, bilder eller annat innehåll på denna webbplats genom "framing" eller liknande teknik.

Som ett villkor för din användning av den här webbplatsen samtycker du till att inte använda webbplatsen för syften som är olagliga eller förbjudna enligt denna allmänna ansvarsfriskrivning och sekretesspolicy.

Den här webbplatsen får inte användas på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra denna webbplats eller störa någon annan persons användning och åtnjutande av webbplatsen. Du får inte använda någon utrustning eller programvara (t.ex. virus, maskar, logiska bomber eller annat illasinnat eller tekniskt skadligt material) som avser att skada eller störa en korrekt funktion av webbplatsen eller som avser att samla in data eller information från webbplatsen. Du får inte försöka tillskansa dig obehörig tillgång till denna webbplats eller andra konton, datorsystem eller nätverk anslutna till denna webbplats genom hackning, lösenordsutvinning eller andra metoder. Du får inte tillskansa dig eller försöka tillskansa dig material eller information på sätt som inte avsiktligt har gjorts tillgängligt via denna webbplats.

Upphovsrätts- och varumärkespolicy

All information på denna webbplats är Shurgards exklusiva egendom. Dessutom är denna webbplats och allt material som innefattas på eller är relaterad till denna webbplats (inklusive men inte begränsat till know-how, layout, ritningar och programvara) skyddat eller möjligt att skydda genom upphovsrätt, varumärke, och/eller andra besittningsrätter som ägs av eller är licensierade till Shurgard och skyddas av lag och internationella upphovsrättsavtal. Data från denna webbplats får ej användas av dig i samband med någon produkt eller tjänst som inte är Shurgards.

Innehållspolicy

Innehållet och programvaran på webbplatsen får användas som informationskälla eller som verktyg för att ingå en affärsrelation med Shurgard. All annan användning, inklusive men inte begränsat till, kopiering, anpassning, översättning, bearbetning, modifiering, kommersiell exploatering av hela eller delar av denna webbplats innehåll eller programvara, oavsett form eller medel, elektroniskt, mekaniskt eller på annat sätt, är strängt förbjudet såvida inte skriftligt samtycke har givits av Shurgard. Överträdelse av ovanstående kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden.

Om en Shurgard-webbplats tillåter användarna att insända och posta kommentarer på webbplatsen godkänner du att du är ansvarig för de kommentarer du sänder in och postar på denna webbplats, och du, inte Shurgard, är fullt ansvarig för kommentarerna, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt.

Informationen i dina kommentarer behandlas som icke-konfidentiell och icke-proprietär och får användas, mångfaldigas, distribueras och redovisas av Shurgard för legitima syften utan restriktioner.

Shurgard får granska och övervaka kommentarer som skickas in till dess webbplats. Shurgard är dock inte skyldiga att göra så och kommer inte att påta sig skyldigheter eller ansvar för kommentarer som sänts in eller postats av användare på deras webbplats. Shurgard har rätt (men är inte skyldiga) att efter eget omdöme neka, flytta eller radera kommentarer som har skickats in eller postats. Shurgard kommer att till intresserade parter lämna ut identiteten på dem som postar olagliga, hotande, kränkande, obscena, pornografiska, profana eller på annat sätt stötande eller illegala kommentarer på webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning för webbplatsen

Vid skapandet och underhållet av denna webbplats har Shurgard tagit och tar ett rimligt ansvar och omsorg. Shurgard tillhandahåller dock webbplatsen i befintligt skick. Shurgard gör inga utfästelser och ger inga garantier av någon sort, uttryckligen eller underförstått, gällande webbplatsens funktion, noggrannhet, lämplighet, tillförlitlighet, fullständighet, funktion, kondition, frihet från virus eller aktualiteten hos information, innehåll, material, produkter, tjänster eller programvara som innefattas på eller är relaterad till denna webbplats (inklusive men inte begränsat till oriktigheter i magasinsadresser, utrymmestillgänglighet eller priser som kan förekomma på denna webbplats). Webbplatsen är inget verktyg med vilket affärsrelationer (som bindande offerter, hyresöverenskommelser, försäkringar) upprättas såvida inte motsatsen klart och tydligt uttrycks av Shurgard. Användaren är också medveten om att webbplatsen och/eller dess innehåll kan komma att ändras eller tas bort utan att detta meddelas. Så långt tillämplig lag tillåter frånsäger sig Shurgard dessutom alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande kvalitet, lämplighet för ett specifikt syfte samt icke-intrång vad gäller innehåll, produkter och tjänster på denna webbplats.

Shurgard påtar sig inget ansvar för några typer av skador uppkomna vid besök på och användning av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till direkta eller indirekta skador, särskilda skador, obetydliga skador, straffskadestånd eller följdskador vare sig de är avtalsrättsliga eller ej (inklusive försummelse).

Nerladdning eller annat anskaffande av information eller annat innehåll genom användning av denna webbplats görs på egen risk och efter eget omdöme och du bär själv det fulla ansvaret för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som följd av nedladdningen av information eller annat innehåll.

Om länkar upprättas med andra sidor, exempelvis vid användning av undersökningsverktyg, ansvarar Shurgard varken för innehållet eller existensen av dessa andra sidor eller för skador som orsakats av dessa webb-platser. Den som använder dessa undersökningsverktyg är medveten om att Internet kan innehålla olagligt och/eller skadligt innehåll och medger att Shurgard inte har någon kontroll över sådant olagligt eller skadligt material.

Tolkning

Om någon av bestämmelserna i denna allmänna ansvarsfriskrivning och sekretesspolicy skulle anses ogiltig, förfallen eller av någon anledning ogenomförbar, kommer en sådan bestämmelse att anses som utbytt mot en giltig och genomförbar bestämmelse som närmast speglar innehållet och syftet i den ursprungliga bestämmelsen. Shurgards underlåtenhet att agera gällande en överträdelse av dig eller någon annan innebär inget avkall på Shurgards rätt att agera gällande efterföljande eller liknande överträdelser.

Kontakt

Om du har frågor gällande Shurgards allmänna ansvarsfriskrivning och sekretesspolicy eller om du har önskningar beträffande (användningen av) dina data (inklusive användandets upphörande), var vänlig kontakta sales@shurgard.se.

Tvister

Tvister som omfattar denna Shurgard-webbplats kommer att lyda under Sveriges lag. Vid tvist kommer endast de domstolar som har jurisdiktion för området där Shurgard har sitt säte att vara behöriga. Shurgard förbehåller sig även rätten att hålla rättegång i någon annan domstol som har jurisdiktion under gällande lag.

* Kampanjvillkor
Faktiska förrådsstorlekar kan skilja sig från ungefärliga storleksangivelser. Var noga med att inspektera förrådet innan du hyr det.
Feefo Trusted Merchant  Fedessa